Neler Yeni

E-Ticaret Forumu

Hoşgeldiniz.. Forumda e-ticaret üzerine herşeyi konuşuyor ve tartışıyoruz.
Pazaryerleri, e-ticaret yazılımları, ödeme sistemleri, kargo firmaları, e-ticaret etkinlik ve duyuruları, gündemdeki tüm konular ve daha fazlası..
Sizde ailemize katılmak istemez misiniz? Üstelik üyelikler tamamen ücretsiz!

Duyuru Forum Kuralları (1 Kişi)

Durum
KİLİTLİ KONU

Admin 

Yönetici
Administrator
Katılım
12 Haz 2020
Konular
40
Mesajlar
57
Tepki Puanı
14
Ticaret Puanı - 0%
0   0   0
BÖLÜM 1: ANA KURALLAR VE HUKUKA UYGUNLUK

Bu kuralların amacı; forumun genel işleyişini ve üyelerinin forum içerisindeki her türlü paylaşımı ile ticari işlerini bu kurallara ve Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı hükümlerine göre düzenlemektir.

Bu kuralların kapsamı; forum genelindeki tüm konular, konulara yazılan cevaplar/mesajlar, üyeler arası özel mesajlar/konuşmalar ve kayıtlı üyelerdir.

Kuralların uygulanmasında; platform ve forum tanımları eticaretforum.com'u ifade eder.

MADDE 1 - Bu platformda Türkiye Cumhuriyeti Anayasası , 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5651 sayılı kanun ve ilgili diğer kanun/yönetmelik hükümlerine aykırı hiçbir ileti yazılamaz, paylaşım yapılamaz, ticari faaliyetlerde bulunulamaz.

MADDE 2 - (Hukuki uyuşmazlıklarda eticaretforum.com'un sorumluluğu) 1. maddeye göre ortaya çıkabilecek bir hukuki uyuşmazlıkta adli/kolluk makamlarına sunulmak üzere tüm veriler (Log kayıtları ve IP adresleri) 5 (beş) yıl süreyle saklanır.

MADDE 3 - Bu platformdaki her üye/kullanıcı; yazdığı iletilerinden, paylaşımlarından ve ticari alım/satım işlemlerinden bizzat kendileri sorumludur.

MADDE 4 - Tüm üyeler/kullanıcılar forumda bulunan hesaplarının güvenliğinden ve giriş şifrelerinin güvenliğinden bizzat kendileri sorumludur.

BÖLÜM 2: İLETİLERİN VE PAYLAŞIMLARIN DÜZENİ

MADDE 5 - Forumda bilgi verme niteliğini haiz olmayan, anlamsız içerik ihtiva eden konu açılması veya açılmış konuya bu niteliklere sahip olmayan ve konunun amacına aykırı ileti yazılması halinde; üyenin iletisi silinerek uyarılır. Uyarılan üyenin bu madde hükümlerine aykırı hareketine devamı tespit edilirse üye; 1 ila 5 gün süresince forumdan uzaklaştırılır.

MADDE 6 - Her üye/kullanıcı; toplumda teamül haline gelen kurallara, ahlâka ve adaba uygun düşen ileti yazmakla yükümlüdür. Bu maddeye aykırı hareket eden üyeler 2 ila 10 gün süresince forumdan uzaklaştırılır.

MADDE 7 - Forumda yazılan iletilerde aşağıdaki unsurları ihtiva eden hususların varlığı ve bu içerikleri barındıran her türlü platformun tanıtımı halinde üye/kullanıcı 1 aydan az olmamak üzere forumdan uzaklaştırılır:

a) Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına aykırı suç teşkil eden her türlü içerik

b) 957 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na ve ilgili diğer kanun hükümlerine göre yasal hak sahibi veya dağıtıcısının izni olmadan paylaşılan müzik (mp3), film ve diğer fikir ve sanat eserleri

c) 5651 sayılı kanun ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu çerçevesinde katalog suçlarına ve genel hükümlere tabi yetişkin içerik

MADDE 8 - (1) Hukuka aykırı yollarla ele geçirilen web sitelerine ait haberler aşağıda yazılı haller dışında gövde gösterisi veya bu eylemi gerçekleştiren grubu övmek ve desteklemek maksadıyla paylaşılamaz, yayınlanmış haber konularına bu maksatla ileti yazılamaz.

a) Basına yansımış veya toplum veya dünya nezdinde infial uyandırma niteliğini haiz haberler

(2) Yukarıdaki fıkra hükmüne aykırı hareket eden üye/kullanıcı 5 ile 10 gün süresince forumdan uzaklaştırılır.

MADDE 9 - (1) Üye, forumdaki yazılarının tamamını kalın (bold), eğik (italik) veya büyük harflerle yazmak yasaktır.

(2) Üye, forumda bir konu içerisinde art arda 2 veya üzeri ileti yazamaz.

(3) Yukarıdaki yükümlülüğe aykırı hareket eden kişinin iletisi düzenlenir. Bu tutumun devam ettiği saptanırsa üye; 1 ila 3 gün süresince forumdan uzaklaştırılır.

MADDE 10 - (1) Bu platformda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ULU ÖNDER Mustafa Kemal ATATÜRK'ün şahsına ve topluma kazandırdıklarına ilişkin 5816 sayılı ATATÜRK ALEYHİNE İŞLENEN SUÇLAR HAKKINDA KANUN'a aykırı ve toplum vicdanına sığmayan hiçbir ileti yazılamaz, paylaşım yapılamaz, ticari faaliyetlerde bulunulamaz.

(2) Üyeler/kullanıcılar, dünya ülkelerinin devlet başkanları, devlet büyükleri, siyaset ve din adamları ve diğer 3. şahıslar aleyhine konusu suç teşkil eden hiçbir ileti yazılamaz, paylaşım yapılamaz, ticari faaliyetlerde bulunulamaz.

(3) Bu maddenin 1. fıkrasına aykırı hareket eden üye/üyeler; süresiz, bu maddenin 2. fıkrasına aykırı hareket eden üye/üyeler; 5 ila 30 gün süresince forumdan uzaklaştırılır.

BÖLÜM 3: FORUM DÜZENİ

MADDE 11 - (1)
Forumda uygun olmayan kategoride yapılan paylaşım ve ticari nitelikteki konular yönetimce uygun kategoriye taşınır.

(2) Yukarıdaki fıkra hükmüne aykırı hareket edilmeye devam edilmesi halinde üye; 2 gün süresince forumdan uzaklaştırılır.

MADDE 12 - Üyenin/kullanıcının, forumdan süreli veya süresiz uzaklaştırılmış başka bir kişi ile üyelik bilgilerini (şifresini) paylaştığı ve cezalı üye/kullanıcı tarafından bu hesaba girişi tespit edildiği takdirde; hesabını bilerek yada bilmeyerek paylaşan üye/kullanıcı 1 ila 3 Ay süresince forumdan uzaklaştırılır.

MADDE 13 - Forumda diğer üyelere karşı 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 24. ve 25. maddelerine aykırı; kişilik hakkına saldırının ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 125.maddesine aykırı hakaret fiilinin gerçekleşmesi durumunda; üyenin/kullanıcının iletisi uyarılmadan silinir ve 7 ila 60 gün süresince forumdan uzaklaştırılır.

MADDE 14 - (1) Yönetim aleyhine gerçekleştirilecek, içeriği suç teşkil eden hakaret eylemleri ve kişilik haklarına saldırı halinde Türk Ceza Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre her yönetici yasal şikayet ve dava hakkına sahiptir. Ayrıca ilgili üye/kullanıcı forumdan, hakaretinin derecesine göre 10 günden az olmamak üzere uzaklaştırma cezası alır.

(2) Yönetimin aldığı kararlar neticesinde mağdur olduğunu düşünen her üye/kullanıcı mağduriyetinin giderilmesi talebinde bulunabilir. Bu talepler bu maddenin 1.fıkrasında yazan eylemleri ihtiva edemez.

a) Yukarıdaki fıkraya göre forumdan haksız bir sebeple uzaklaştırıldığını düşünen üye, [email protected] e-posta adresine gerekçeli savunmasıyla birlikte başvurarak gerçekleştirilen cezai işlemin forum kurallarına aykırı olduğunu belirtip uzaklaştırma cezasının kaldırılmasını veya indirilmesini talep edebilir.

b) Taleplerin asılsız olması veya forum kuralları ile ahlak ve adaba aykırı şekilde iletilmesi halinde üyenin uzaklaştırma cezasına en az 30 gün süre eklenir.

(3) Yukarıdaki 1.fıkra ve 2.fıkra (a, b bentleri hariç) hükümlerine aykırı hallerde üye, forumdan 10 gün süreyle uzaklaştırılır.

MADDE 15 - (1) Forum dahilinde veya başka gerçek veya sanal platformlarda ticari eylemlerde bulunan gerçek/tüzel kişiler hakkında doğrudan dolandırıcı ve benzeri suçları içeren iddialarda bulunulamaz.Bu kişilerce mağdur edildiğini ileri süren üye/kullanıcı öncelikle adli/kolluk makamlarına başvurmalıdır.

(2) Yukarıdaki fıkraya göre mağdur olduğunu ileri süren üye/kullanıcı iddiasını ispatla yükümlüdür. İddiasını delile dayandırmayan üye/kullanıcı 3 gün süreyle forumdan uzaklaştırılır.

MADDE 16 - (1) Hiçbir üye/kullanıcı forum dahilinde aşağıda yazılı alanlarda ve kurallarda tanımlanmayan tüm alanlarda din, dil ve ırk ayrımı ihtiva eden, siyasi (ideolojik) ve ırkçı söylemlerle toplum vicdanını zedeleyen hiçbir ileti yazılamaz, paylaşım yapılamaz, ticari faaliyetlerde bulunulamaz:

a) Konular

b)
Mesajlar

c) Avatar alanı

d)
İmza alanı

e) Üye profil alanları

f)
Özel Mesaj / Konuşma alanları

(2) Hiçbir üye/kullanıcı forum dahilinde siyasi (ideolojik) tartışma yaratacak konu açamaz, açılan konulara bu unsurları ihtiva eden ileti/mesaj yazamaz ve ticari faaliyetlerde bulunamaz.

(3) Bu maddenin 1. ve 2. fıkrası yükümlülüklerine uymayan üye/kullanıcı 7 ila 30 gün süresince forumdan uzaklaştırılır.

MADDE 17 - Bu platformdan uzaklaştırılan üyeler ile ilgili hareket eden üye/kullanıcı uyarılır. Bu tür üyeler adına ileti yazılması, konu açılması, paylaşımda bulunulması veya ticari faaliyetler yapılması hallerinde; üye/kullanıcı 1 ila 3 Ay süresince forumdan uzaklaştırılır.

MADDE 18 - Forumda birden fazla üyeliğe sahip olunamaz. Aynı IP üzerinden birden fazla hesap kullanılması halinde üye; sebebini forumda açılan ilgili konuya açıkça belirtmek zorundadır.

MADDE 19 - (1) Özel mesaj (dm) yoluyla üyeleri sürekli rahatsız ederek web sitesi, ürün ya da hizmet tanıtımları yapılamaz.

(2) Yukarıdaki fıkra yükümlülüklerine aykırı hareket eden üye/kullanıcı uyarılır. Bu tür tanıtımlar yapılmaya devam edildiği takdirde üye/kullanıcı 7 ila 30 gün süresince forumdan uzaklaştırılır.

MADDE 20 - (1) Bu platform dışında diğer iletişim kanalları vasıtasıyla gerçekleşen hakaret fiili, kişilik haklarının ihlali gibi hallerde üye/kullanıcı adli/kolluk makamlarına başvurmalıdır.

(2) Bu platform üzerinden haberleşip diğer iletişim kanalları üzerinden gerçekleştirilmesi planlanan ticari eylemlerde mağduriyet oluşursa, bu kanallardan alınan kayıtlar delil niteliğini haizdir.

BÖLÜM 4: TİCARİ EYLEMLERİN DÜZENLENMESİ VE DEVAMLILIĞI

MADDE 21 - (1)
Forumda açılan ticari nitelikteki konuları kasti hareketlerle engelleme amacıyla ileti yazılamaz ve konu sahibi hakkında başka kategorilerde ticaretini engelleyici yazılar yazılamaz.

(2) Yukarıdaki fıkra yükümlülüğüne aykırı hareket eden üyenin iletisi silinerek 7 gün süreyle forumdan uzaklaştırılır.

MADDE 22 - Başka gerçek/tüzel kişilere ait web sitesi, yazılım, alan adı (domain), hosting, ürün, hizmet ve bu kurallarda yazılı olmayan ticari değerlerin satılması halinde; satış konusunda bu durum açıkça belirtilmek zorundadır. Bu yükümlülüğe aykırı hareket eden ve aracılık sebebiyle mağduriyete sebebiyet veren üye; SÜRESİZ forumdan uzaklaştırılır.

MADDE 23 - (1) Ticari niteliği haiz olan değerlerin satımında bir başkasının zor durumundan veya bilgisizliğinden istifade etmek maksadıyla aşırı sömürüye sebebiyet verilecek şekilde ticari değer satımı yapılamaz.

(2)
Yukarıdaki fıkraya göre kendi menfaatlerini ticari teamül gereği fazla tutan sözleşmeler geçersiz sayılır.

(3) Bu madde yükümlülüklerine aykırı hareket eden üye/kullanıcı 30 gün süreyle forumdan uzaklaştırılır.

MADDE 24 - (1) Reklam sektöründe farklı kollarda faaliyet gösteren reklam verenlerin haklarını gasp etmek amacıyla hileye teşvik edilemez , bu amaçla hiçbir bir eylem gerçekleştirilemez.

(2) Yukarıdaki fıkra yükümlülüklerine aykırı hal ve davranışlar sergileyen üyenin iletileri silinir ve üye/kullanıcı 10 ila 365 gün süresince forumdan uzaklaştırılır.

MADDE 25 - Forumda, N11, Gittigidiyor vs gibi pazaryerlerine ait üyelikler ya da dijital ortamda herhangi bir platforma ait üyelikler satılamaz.

MADDE 26 - (1) Forumda satışı / takası yapılmak istenilen hizmet, web sitesi ve diğer ticari nitelikteki değerler aşağıda yazılı biçimde ve diğer tüm nitelikleriyle belirleyici olmalıdır.

a) Satım konusu ürüne ait en az 1 adet gerçek veya temsili görsel eklenmelidir.

(2) Bu değerlerin satım ve takas konusu olabilmesi için mülkiyet sahibi açıkça belirtilmelidir ve satıcı bu hali ispatla yükümlüdür.

(3) Bu maddenin 1. ve 2. fıkrası yükümlülüklerine aykırı hareket eden, özel mesaj yoluyla ticari eyleme devam etmeye çalışan, forum kurallarına ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırı davranan üye/kullanıcı 10 gün süresince forumdan uzaklaştırılır.

MADDE 27 - (1) Açık artırma yoluyla hizmet, ürün ve diğer ticari değerler satışa çıkarılabilir.

(2) Açık artırma yoluyla satışa çıkarılan bu unsurlar ilgili kategori kurallarına uygun olmalıdır.

MADDE 28 - (1) Alıcıya özel hazırlanan ticari niteliği haiz hizmet, ürün ve benzeri değerler aşağıda yazılı haller dışında kopyalanmak veya lisans çoğaltmak suretiyle bir başkasına satılamaz, kullanımına sunulamaz.

a) Alıcıya özel hazırlanan bu değerlerin başkasına satılacağı veya kullanımına sunulacağı sözleşme yapılmadan önce açıkça belirtilmelidir.

b) Alıcı, kendisine özel hazırlanan değerleri, satıcı ile aralarındaki sözleşmeye aykırı düşecek şekilde bir başkasına satamaz, kullanımına sunamaz.

(2) Bu maddenin 1. fıkrası ile 1. fıkranın a ve b bentlerindeki yükümlülüğe uymayan üye; 30 ile 60 gün süresince forumdan uzaklaştırılır.

MADDE 29 - (1) Hiçbir üye/kullanıcı kendisine ait satış konusunu haksız rekabete sebebiyet verecek şekilde diğer satış konularının üzerine çıkarmak amacıyla ileti yazamaz, belli sürelerle art arda ileti yazıp silmek suretiyle konularını canlı tutmayı sağlayamaz.

(2) Yukarıdaki fıkra hükümlerine aykırı davranan üye/kullanıcı forumdan 3 ila 5 gün süresince uzaklaştırılır.

(3) Aynı kategori altında bir üye/kullanıcı sattığı ya da verdiği ürün/hizmet ile alakalı 1 den fazla ticari konu açamaz, açılan konular silinerek ilgili üye/kullanıcı uyarılır. Uyarıya rağmen tekrarlanması halinde 1 ila 3 gün arasında ban cezası uygulanabilir.

MADDE 30 - (1) Forumda bot veya benzeri içeriğe sahip ticari değer satışlarında Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve forum kurallarına aykırı davranılamaz.

(2) Satım konusunu oluşturan bot, içeriği çekilen platformun içeriğini ve hukuki anlamda yayın haklarını ihlal edecek şekilde geliştirilemez.

(3) Bu maddenin 1. ve 2. fıkrası yükümlülüklerine uymayan, yayıncının yasal haklarını ihlal eden üye/kullanıcı uyarılır.Bu girişiminin devamı tespit edildiği takdirde üye/kullanıcı forumdan 5 gün süresince uzaklaştırılır.

MADDE 31 - (1) Forum genelinde ticari niteliğe sahip hiçbir hizmetin ve ticari değerin ücretsiz sunulması (bağışlanması) istenemez.

(2) Ücretsiz hizmet sunmak veya ticari değeri ücretsiz vermek (bağışlamak) isteyen kişiler ilgili kategoride konu açabilirler.

(3) Bu maddenin 1.fıkrasında yazılı hükümlere aykırı davranan üyenin konuları ve iletileri silinerek uyarılır. Bu hükme aykırılığın devamının tespiti halinde üye/kullanıcı 3 gün süreyle forumdan uzaklaştırılır.

MADDE 32 - (1) Bu platformda ticari eylemlerde bulunan kişiler arasında güven ortamını sağlamayı hedefleyen I-Trader sistemi, forum genel kuralları ve kategori kurallarına aykırı, güven ortamını zedeleyici ve çıkar sağlama amacıyla kullanılamaz.

(2) I-Trader sistemi 10,00 TL ve üstü ticari eylemlerde kullanılır.

(3) Bu maddenin 1. ve 2. fıkrası yükümlülüklerine uymayan, ticari güven ortamını zedeleyen üye/kullanıcı uyarı amacıyla 1 gün süresince forumdan uzaklaştırılır.Bu hükümlere aykırılığın devamının tespiti halinde üye/kullanıcı 5 ila 7 gün süresince forumdan uzaklaştırılır.

MADDE 33 - Açılan şikayet konularına sadece konu sahibi ve şikayet edilen kişi cevap yazabilir. Bunun harici forum karışıklığına neden olan ve yöneticilerin işini yapmasını engelleyen kullanıcılar süresiz uzaklaştırma alır.

MADDE 34 - Forumda açılan şikayet konularına sadece Moderatör yanıt verebilir herhangi bir şekilde şikayet konularına yorum atan alıntı yaparak cevap veren kişiler Minumum 3 gün olmak üzere Moderatörün insiyatifinde uzaklaştırma alacaktır. Sürekli alışkanlık haline getirip yorum atan kişiler ise süresiz uzaklaştırma alacaktır.

MADDE 35 - Forumda ticaret amaçlı açılan konulara mesaj atarak yok bunun şuradaki fiyatı şu neden pahalıya satıyorsunuz şeklinde konu baltalayıcı mesajlar atmak yasaktır. Bu davranışı sergileyen üye/kullanıcı 2 ila 5 gün süresince forumdan uzaklaştırılır.

MADDE 36 - Kişilerin kutsal değerlerine hakaret etmek, kutsal değerler hakkında konu açmak, toplum gözünde kutsallık kazanmış değerler hakkında yorum yapmak veya tartışmak, kişilerin din ve vicdan özgürlüklerini kendi misyonu çerçevesinde değiştirmeye çalışmak (Müslüman olan bir kişiyi dininden döndürmeye çalışmak), kendi düşünce yapısını empoze etmeye çalışmak vb hal ve davranışda bulunan kişiler SÜRESİZ banlanır. Misyoner faaliyetler sürdürenlerin ise üyelikleri tamamen silinir.

Forumumuza kayıt olan tüm şahış ya da kuruluşlar forum kurallarını kabul ederek üye/kullanıcı olmuştur.

YUKARIDA YAZILI KURALLAR HARİCİ

MADDE 37 -
Yukarıdaki kurallarda yazılı olmayan fakat genel ahlâka ve etik kurallarına ters düşen hareketlerde, yazışmalarda, bir üyeyi tehdit etmede, ticari eylemlerde vb. gibi etik olmayan her türlü durumda bulunan üyelerin alacağı ceza yöneticilerin insiyatifindedir.

Son Güncelleme Tarihi : 15.06.2020
 
Durum
KİLİTLİ KONU

Sizde bize katılmak ister misin?

Yanıt için giriş yapmanız veya üye olmanız gerekir.
veya

Yeni Hesap Oluştur

Hesap oluşturarak bize katılabilirsiniz. Üstelik ücretsiz!

İlginizi Çekebilecek Benzer Konular

Konuyu Görüntüleyenler: ( Kullanıcı: 0, Misafir: 0 )

Tips
İpucu
Üst Alt